Кыргызча   Русский

I.  Тасма көрсөтүүдөн мурун иштелүүчү тапшырмалар

а) Жаңы сөздөр жана сөз айкаштарын өздөштүрүп алгыла

тоо кыркалары –

фауна жана флора –

шалбаа –

тектоникалык –

мемориалдык комплекс –

урандылар –

корук –

бутак –

тоо көчкүлөрү –

бермет –

акак –б) Синонимдер менен антонимдерди эсиңерге тутуп алгыла.

Синонимдер

территория //

ордо //

оргиналдуу //

карым-катнаш //

уюмдар //

бөтөнчөлүк //

Колдонулуучу сөздөр: аймак , коомдор , өзгөчөлүктүү , борбор , байланыш
Антонимдер

узуну х


күнгөй х


терең х


тунук х


кырдуу х


жылмакай х

Колдонулуучу сөздөр: туурасы , тайыз , одуракай , тескей , кир , томолок
II. Тасманы көрсөтүү


 I.  Кыргыз жергеси көркөм тасмасы

Аталышы : Кыргыз жергеси

Түрү:           Даректүү тасма

Убактысы:  40 мүнөт

Мазмуну:    Кыргыз жергесин таанытуу

 

Тасма көрсөтүүдөн кийин иштелүүчү тапшырмалар.

а) Суроолорго жооп бергиле.

1. Кыргызстан мамлекетинин аймагы жөнүндө эмне билдиңер?

2. Бишкек шаары жөнүндө кандай маалымат алдыңар?

3. Ысык-Көл аймагынын белгилүү жайлары кайсылар экен?

4. Ош облусундагы архитектуралык эстеликтер кайсылар?

5. Чүй өрөөнүндөгү эстелик жөнүндө эмнелер баяндалды?

6. Жалал-Абаддагы кайсы тарыхый жерди көрдүңөр?

7. Манас күмбөзү жана Таш-Рабат сарайы жөнүндө эмнелерди билдиңер?
 

(“Манас” кыргыз тилин үйрөтүү топтомдору. Көркөм фильмдер боюнча көнүгүүлөр. Б.2009)

 б) Сөздөрдү курап сүйлөм түзгүлө.

1.Кыргызстан

2. Ысык-Көл

3. Бурана

4. Грек

бийик

кооз

эки

абдан

аймак.

теңдеш .

турат.

жыгач.

Колдонулуучу сөздөр: мунарасы, жаңгагы, көлдөрүнө, баалуу, өтө, тоолуу, бөлүктөн, Швецариянын
в) Бош жерлерге керектүү сөздөрдү жазгыла.

1. Кыргыз мамлекети суверендүү .

2. Ысык-Көлгө Кыргызстандын деп айтылат.

3. Каракол шаарындагы кызыгууну туудурат.

4. Оштогу ыйык жайлардын бири.

5. Токмок шаарынын түштүгүндө бар.

6. Таш-Рабат кербен сарайы жайгашкан.

Колдонулуучу сөздөр: тарыхый издер, бермети, Бурана муранасы, Сулайман тоосу, өлкө, Нарын облусунда
г) Туурасын же катасын тапкыла

КатаТуура1. Ысык-Көл тоңбойт жана андан 80 ден ашык суулар агып чыгат.
КатаТуура2. Сулайман тоо Ош шаарынын борборунда жайгашкан.
КатаТуура3. Кенизек хатундун күмбөзү Манас күмбөзүнүн сыйынуу жайына айланды.
КатаТуура4. Таштан салынган Таш-Рабат кербенчилерге арналып курулган.