Кыргызча   Русский


6. ОКУП ТҮШҮНҮҮ


а) Жаңылмачтарды уккула

Бир түп тыт, бир түп түрп.

Бир түп тыттын тамырын

бир түп түрп түртөт.

Бир түп түрптүн тамырын

бир түп тыт түртөт.


 

б) Кайталагыла

Бир түп тыт, бир түп түрп.

Бир түп тыттын тамырын

бир түп түрп түртөт.

Бир түп түрптүн тамырын

бир түп тыт түртөт.


 

в) Жаңылмачты айткыла.

Бир түп тыт, бир түп түрп.

Бир түп тыттын тамырын

бир түп түрп түртөт.

Бир түп түрптүн тамырын

бир түп тыт түртөт.


 г) Табышмактардын жандырмагын тапкыла


Жайында ысыкты дегдейт,
Кышында суукту сезбейт,
Кийгени жашыл жибек,
Жайы-кышы түк чечпейт.


Жыл мезгилин ылгабас, Кыштыр-жайдыр куурабас.
д) Адашкан жаңылмачты ордуна коюп, өзүңөрдү текшергиле

, бир түп түрп.

Бир түп тыттын

бир түп түртөт.

Бир түп тамырын

бир түп тыт .

Колдонулуучу сөздөр: түртөт, түрп, Бир түп тыт, тамырын, түрптүне) Билген табышмагыңарды айткыла.


 

1.Жайында ысыкты дегдейт,

Кышында суукту сезбейт,

Кийгени жашыл жибек,

Жайы-кышы түк чечпейт.


 

2.Жыл мезгилин ылгабас,

Кыштыр-жайдыр куурабас.ж) Адашкан табышмактарды тууралап айткыла.

1. Кийгени жашыл жибек,
Жайында суукту чечпейт,
Жайы-кышы түк сезбейт.
Кышында ысыкты дегдейт,

1.,
,
,
.

2. Куурабас, жыл, ылгабас,
кыштыр-жайдыр, мезгилин.

2. ,
.

Колдонулуучу сөздөр: Кыштыр-жайдыр, Кышында суукту сезбейт, Кийгени жашыл жибек, ылгабас, куурабас, Жайында ысыкты дегдейт, Жайы-кышы түк чечпейт, Жыл мезгилин