Кыргызча   Русский


БИЛИП АЛГЫЛА


1. «Оскар» сыйлыгын эң көп алган америкалык мыкты кинорежиссер - Уолт Дисней. Ал биринчи жолу 1932-жылы Микки Маус жөнүндө мультфильми үчүн «Оскар» сыйлыгына татыктуу болгон. Уолт Дисней бул сыйлыкты 26 жолу алган.
 

2. «Титаник» кино тасмасы «Оскар» сыйлыгына 14 жолу көрсөтүлгөн.
 

3) Япониялык режиссер Акира Куросаванын «Дерсу Узала» фильми «Оскар» сыйлыгына көрсөтүлгөн.

 

 

Табышмакты тапкыла.
 

Там боорунда жабышып,

Бир сандыкча ар тилде

Сүйлөйт, ырдайт, күү чертет  а) Табышмакты эсиңерге туткула

Там боорунда ,
Бир сандыкча .
Сүйлөйт, , .

Колдонулуучу сөздөр: күү чертет, жабышып, ырдайт, ар тилдеОйлонолу, «Ким көп табат?» .Өнөр түшүнүктөрүн билдирген зат атооч сөздөрдү толуктап жазгыла.


 

Мисалы: акт

                  о . . н                        

                  а . . . . . т

                  к . . . з                        

                  ж . . . . . сь

                  п . . . . ж                    

                  с  . . . . . . . . а

                  а  . . . . . . . . . а