Кыргызча   Русский


5. ОЮН а) Төмөнкүдөй өсүмдүктөрдүн аттарын табуу керек: бака жалбырак, карагат, бак, арча, буудай, ит мурун, ала бата, карагай, балыр, курма, роза, ромашка, кожогат, бак.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Туура жооп саны: =
0
Ката саны: =
0

л
б
а
й
а
к
а
б
л
а
ж
к
а
а
к
а
ы
а
м
л
р
р
а
т
р
т
н
у
р
т
и
о
м
а
б
о
г
к
а
ы
а
г
р
м
а
а
к
ч
й
т
р
р
у
к
р
р
к
а
а
а
ж
а
б
у
к
б
а
а
у
а
а
з
ш
а
а
д
о
о
у
г
б

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6) 6
7) 7
8) 8
9) 9
10) 10
11) 11
12) 12
13) 13