Кыргызча   Русский


5. ОЮН а) Төмөнкүдөй өсүмдүктөрдүн аттарын табуу керек: бака жалбырак, карагат, бак, арча, буудай, ит мурун, ала бата, карагай, балыр, курма, роза, ромашка, кожогат, бак.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Туура жооп саны: =
0
Ката саны: =
0

у
а
л
р
а
к
р
а
а
а
й
н
ж
у
к
а
а
а
а
б
м
ы
б
о
г
г
о
а
б
а
и
к
л
к
л
а
а
к
а
а
б
т
у
а
з
а
р
ч
а
м
й
а
а
а
к
р
р
к
р
д
а
а
к
б
о
ш
г
м
ы
р
т
а
т
р
у
ж
р
о
б
т
у

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6) 6
7) 7
8) 8
9) 9
10) 10
11) 11
12) 12
13) 13