Кыргызча   Русский


5. ОЮН а) Төмөнкүдөй өсүмдүктөрдүн аттарын табуу керек: бака жалбырак, карагат, бак, арча, буудай, ит мурун, ала бата, карагай, балыр, курма, роза, ромашка, кожогат, бак.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Туура жооп саны: =
0
Ката саны: =
0

ч
а
т
р
н
ш
ы
а
м
к
а
у
р
а
к
р
а
а
р
у
к
т
а
а
а
к
о
б
р
к
ж
а
а
й
р
к
л
а
б
й
г
к
а
з
т
а
у
а
а
а
б
и
а
а
р
у
а
о
а
а
б
а
г
р
у
ж
к
б
м
д
о
г
л
а
л
ы
р
т
б
м
о

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6) 6
7) 7
8) 8
9) 9
10) 10
11) 11
12) 12
13) 13