Кыргызча   Русский


ТЕСТ


Кызматчы сөздөрдү туура которгула.


1. Бирок


2. Сайын


3. Аркылуу


4. Үчүн


5. Боюнча


6. Мурун


7. Сыяктуу


8. Тууралуу


9. Караганда


10. Карай


12. Чоң атага ким небере болот?


13. Эжеңдин күйөөсү сага ким болот?


Байкеңдин аялы сага ким болот?


15. Апаңдын иниси сага ким болот?


16. Апаңдын эжеси сага ким болот?


17. Таежеңдин балдары сага ким болот?


18. Атаңдын иниси сага ким болот?


19. Эжеңдин балдары сага ким болот?


20. Чоң атаңдын балдары сага ким болот?