Кыргызча   Русский


2. УГУП ТҮШҮНҮҮ


а) Сүйлөшүүнү уккула

- Чоң эне, эмне жасап жатасыз?

- Боорсок жасайын деп камыр жууруп жатам.

- Эмне, бизге конок келеби?

- Ооба, кызым кечинде шаардан Аман байкең үй-бүлөсү менен келет экен.

- Ай-ий, абдан жакшы! Чоң эне, мен дагы боорсок бышырууга жардам берейинби?

- Албетте, кызым.

- Чоң эне, кой дагы соёбузбу?

- Ооба, бирок койду алар келгенде бата кылып туруп соёбуз.

- Алар келгенче сойсок болбойбу?

- Жок, кызым. Салт боюнча кой соердо бата тиленет.

- Чоң эне, олобо жасайбызбы?

- Сөзсүз, олобо, быжы жасайбыз.

- Мен олобону абдан жакшы көрөм.

- Кызым, камыр ачыганча сен үй жыйна, мен болсо уй саап келейин.

- Макул, чоң эне, айтканыңыздай болот.б) Диалогду которгула

- Бабушка, что вы делаете? - Макул, чоң эне, айтканыңыздай болот.
- Я замешиваю тесто, чтобы сделать боорсок. - Мен олобону абдан жакшы көрөм.
- Разве к нам придут гости? - Чоң эне, эмне жасап жатасыз?
- Да, доченька вечером из города приедет дядя Аман со своей семьей. - Чоң эне кой дагы соёбузбу?
- Ой, как хорошо! Бабушка можно я тоже помогу вам делать боорсок. - Жок, кызым. Салт боюнча кой соердо бата тиленет.
- Конечно, доченька. - Боорсок жасайын деп камыр жууруп жатам.
- Бабушка, будем резать барана? - Кызым камыр ачыганча сен үй жыйна, мен болсо уй саап келейин.
- Да, когда они приедут, вместе с ними прочитав молитву зарежем барана. - Алар келгенче сойсок болбойбу?
- До их прихода нельзя резать? - Албетте, кызым.
- Нет, доченька. По традиции гости должны сделать благословение. - Чоң эне олобо жасайбызбы?
- Бабушка, а мы будем делать олобо? - Ай-ий, абдан жакшы! Чоң эне мен дагы боорсок бышырганга жардам берейинби?
- Обязательно, мы будем делать олобо и быжы. - Эмне, бизге конок келеби?
- Мне очень нравится олобо. - Сөзсүз, олобо, быжы жасайбыз.
- Доченька, до того как поднимется тесто сделай уборку в доме, а я пойду доить корову. - Ооба, кызым кечинде шаардан Аман байкең үй-бүлөсү менен келет экен.
- Хорошо, бабушка, сделаю всё как вы сказали. - Ооба, бирок койду алар келгенде бата кылып туруп соёбуз.в) Диалогдогу бош орундарды толуктагыла.

Чоң эне, эмне жасап жатасыз?
- жасайын деп камыр жууруп жатам.
- Эмне, бизге конок келеби?
- Ооба, кызым кечинде шаардан Аман байкең үй-бүлөсү менен келишет.
- Ай-ий, абдан жакшы! Чоң эне мен дагы боорсок жардам берейинби?
- Албетте, кызым.
- Чоң эне соёбузбу?
- Ооба, бирок койду алар келгенде кылып туруп соёбуз.
- Алар келгенче сойсок болбойбу?
- Жок, кызым. боюнча кой соердо бата тиленет.
- Чоң эне жасайбызбы?
- Сөзсүз, олобо, жасайбыз.
- Мен олобону абдан жакшы көрөм.
- Кызым ачыганча сен үй жыйна, мен болсо уй саап келейин.
- Макул, чоң эне, айтканыңыздай болот.

Колдонулуучу сөздөр: кой, камыр, олобо, бышырганга, боорсок, бата, салт, быжы
г) Диалогдун тексти боюнча суроолорго жооп бергиле


1. Чоң эне эмне жасаганы жатат?


2. Койду качан соёт?


3. Койду эмне үчүн бата кылып соёт?


4. Кызы эмнени жакшы көрөт?