Кыргызча   Русский


ТЕСТ


Сүйлөмдөрдү толуктагыла.


1. Орто Азиядагы күнөстүү өлкө – бул ...........


2. Кыргызсандын борборунун алгачкы аталышы....................


3. Кыргызстандын калкынын саны.................


4. Кыргызстандын климаты................


5. Кыргызстанда ............................. тоолору бар.


6. Кыргызстан ............................ сыяктуу көлдөргө бай.


7. ..................... – бул Кыргызстандын өрөөндөрү.


8. Кыргызстандын шаарлары кайсылар?


9. Кыргызстанда кандай кен байлыктар бар?


10. Чатыр-Көл кайда?


11. Долон ашуусу кайда?


12. Айгүл гүлү кайда өсөт?


13. Кумтөр кени кайда?


14. Арстанбап жаңгак токою кайда?


15. Манас атанын күмбөзү кайда?


16. Кыргызстан качан эгемендүү мамлекет болгон?


17. Кыргызстандын акча бирдиги сом качан киргизилген?


18. Фрунзе шаары качан Бишкек деп аталган?


19. Багындыргыч байламталар кайсылар?


20. “Кандай, канча, канчалык” кайсы байламтага кирет?
Сүйлөмдү толуктагыла


............ көп окусаң ............ көп билесиң.