Кыргызча   Русский


2. УГУП ТҮШҮНҮҮ


а) Ырды көркөм окугула

Ойногун спорт оюнун

Ойногун спорт оюнун,

Көбөйтөм десең өмүрдү.

Шамдагай,сергек,чың болуп,

Өстүрөм десең көңүлдү.


Ойногун спорт оюнун,

Жек көрсөң ажал, өлүмдү.

Ойногун спорт оюнун,

Күч кошом десең күчүңө

 

Булчуңу таштай чыңалып,

Бырыштар түшпөйт жүзүңө.

Ойногун спорт оюнун,

Чыгасың жаштын жүзүнө.


 б) Ырды толуктагыла

Ойногун оюнун,
Көбөйтөм десең .
,сергек,чың болуп,
Өстүрөм десең .

спорт оюнун,
Жек көрсөң , өлүмдү.
Ойногун спорт оюнун,
кошом десең күчүңө

таштай чыңалып,
Бырыштар түшпөйт .
Ойногун спорт оюнун,
Чыгасың жүзүнө.

Колдонулуучу сөздөр: өмүрдү, көңүлдү, Ойногун, жаштын, ажал, жүзүңө, Булчуңу, спорт, Күч, Шамдагай
в) Сөздөрдүн туура котормосун тапкыла