Кыргызча   Русский


1. УГУП ТҮШҮНҮҮ


Кыргызстандын ыйык жерлери

а) Кыргызстандын ыйык жерлерин билип алалы

     Кыргыз жергеси – жерлердин эң сулуусу, эң кереметтүүсү. Кайсы гана жерге барбагын кылымдардан бери сыр катып келе жаткан ыйык жерлерибиз абдан көп. Алар: Манжылы-Ата мазары, Шах Фазил күмбөзү, Сулайман тоосу, Өзгөн архитектуралык комплекси, Саймалуу таш сүрөт галереясы, Жети-Өгүз эс алуу жайы, Арсланбап жаңгак токою  ж.б.


 

б) Сөз айкаштарын өздөштүрүп алгыла

ыйык жерлер – священные места 

 
эң сулуусу

 
– самый красивый

 
эң кереметтүүсү

 
– самый чудный

 
кылымдардан бери

 
 испокон веков

 
сыр катып келе жаткан

 
 таящие в себе секреты

 


 в) Сөз айкашын маанисине жараша бириктиргиле.

1

Кыргыз жергеси

эң кереметтүүсү


 

2

Кайсы гана


 

ыйык жерлерибиз

 

Колдонулуучу сөздөр: абдан көп, жерге барбагын, жерлердин эң сулуусу
г) Сүйлөмдөрдү маанисине жараша бириктирип окугула.

1.

жерлердин эң сулуусу


 

2.

койнуна нечендеген кылымдардан бери

ыйык жерлерибиз абдан көп

Колдонулуучу сөздөр: Кыргыз жергеси, сыр катып келе жаткан, эң кереметтүүсү, Кайсы гана жерге барбагынд) Ыйык жерлерибизди толуктап жазып, эсиңерге тутуп алгыла

күмбөзү,

тоосу,

комплекси,

галереясы,

эс алуу жайы,

токою

Колдонулуучу сөздөр: Сулайман , Өзгөн архитектуралык, Арсланбап жаңгак, Шах Фазил, Саймалуу таш сүрөт, Жети-Өгүз