Кыргызча   Русский


ТЕСТ


Суроолорго жооп бергиле.


1. Чучук эмненин этинен жасалат?


2. Жөргөм эмненин ичегисинен жасалат?


3. Камыр кошулган эт эмне деп аталат?


4. Өпкөгө сүт, май куюп жасаган тамак?


5. Боордон жасалган тамак?


6. Кургатылган сүт азыгы?


7. Койдун ичегисинен жасаган тамак?


8. Жармага эмне кошуп ичсе болот?


9. Быжыга эмне кошулат?


10. Кыргыздардын сый тамагы?