Кыргызча   Русский


4.ТАПКЫЧТАР ОЮНУ


а) Ырды көркөм окугула, авторун атап бергиле.

Өлкөм менин – өз жерим,

Кыргызстанда төрөлгөм.

Өлкөм менин – өз элим,

Мени өстүрүп кам көргөн.б) Кайсы вариантта макалдын котормосу туура берилген?


Пока есть отец, познай свой народ,
пока есть конь узнай землю.


в) Табышматы тапкыла


Өзү тегерек,
Жарыгы эң керек.
Күндүзү көрөм,
Түндөсү көрбөйм.


Табышмактагы жооп кайсы символикада?