Кыргызча   РусскийТЕСТ


1. Өсүмдүктөрдүн өсүшү эмнеге байланыштуу?


2. Кыргызстандын аймагында кандай өсүмдүктөр көп кездешет?


3. Кайсы дарак ыйлаак деп аталат?


4. Ак кайың жөнүндө ким ыр жазган?


5. Кайыңдын ширеси көп акса жыл кандай болот?


6. Чычырканак кайда өсөт?


7. Ит мурун кандай өсүмдүк?


8. Тобурчак кайсы дарак өсүмдүгүндө болот?


9. Токойдогу жаңгактын түшүмү көп болсо кыш кандай болот?