Кыргызча   Русский


6. Көрмө фильм боюнча көнүгүүлөр


Аталышы: Туз көл

Түрү: Даректүү тасма

Убактысы: 04:20 секунд

Мазмуну: Табияттын табышмагы

 

1. Тасма көрсөтөрдөн мурун иштелүүчү тапшырмалар

 

а) Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп алгыла.

Ижара, экзотика, шордуу;

чочула-, тартыл-, буулан- 

б) Синоним, антонимдерди билип алгыла.

тастыкта //  аныкта

туздуулугу //  шордуулугу

чөктү х калкыды

 

в) Тасманы көрсөтүү “Туз көл”  04:20 сек. 

II. Тасма көрсөткөндөн кийин иштелүүчү тапшырмалар

 

а) Суроолорго жооп бергиле.

1. Туз көл Кыргызстандын кайсы облусунда?

 

2. Туз көл эмне үчүн картада көрсөтүлгөн эмес?

 

3. Ал эмне себептен “Туз көл” деп аталып калыптыр?

 

4. Туз көлдүн башка көлдөрдөн айырмачылыгы эмнеде?б) Бош жерлерге керектүү сөздөрдү жазгыла

1. Туз көлдүн суусун , аракет кылыш керек.

2. Туз көл касиетке ээ.

3. Жергиликтүү калк Туз көлдү деп атап келишкен.

4. Туз көл , жагынан Израилдеги “Өлүк” деңизинен эки эсе күчтүү.

5. Туз көлдөн беш жүз метр.

6. Туз көлдүн бетин кышында муз каптайт.

Колдонулуучу сөздөр: дарылоочу , туздуулугу , Кара көл , 30 сантиметрге чейин , минералдуулугу , сыйкырдуу , жутпоого , көзгө киргизбөөгө , Ысык-Көлгө чейин
в) Төмөнкү сүйлөмдөрдү мааниси боюнча бириктиргиле.
г) Туурасын “Т”, катасын “К” тамгасы менен белгилегиле


1. Туз көл кышында тоңбойт.


2. Туз көлдүн ден соолук үчүн пайдалуу касиеттери бар.


3. Туз көл сырдуу жер болгондуктан карталарда көрсөтүлгөн эмес.


4. Туз көлгө түшкөнгө тыюу салынган.


5. Жергиликтүү калк Туз көлдөн корккондуктан түшүшчү эмес.