Кыргызча   Русский


4. ТАПКЫЧТАР ОЮНУ


а) Адашкан макалдарды тапкыла

1.
, .

 (Абийир, ата, табат, сыйлаган, жагат, эне, элине, сыйлаган.)

абийир       – честь

сыйлаган    – здесь: тот, кто уважает

жагат          – нравится

Колдонулуучу сөздөр: жагат, Ата, элине , табат, сыйлаган , эне , абийир, сыйлаган
2.

, .

( Өсөт, эжесин, көрүп , сиңди, агасын,  ини.)

көрүп         – увидев, здесь: видя

өсөт            – растет, здесь: взрослеет

Колдонулуучу сөздөр: көрүп , Агасын , өсөт, өсөт, ини, сиңди , көрүп , эжесин