Кыргызча   Русский


ТЕСТ


Сөз айкаштарын которгула


священные места


2. священное место озера


3. исторический памятник
Суроолорго жооп бергиле


4. Кыргыз элинин ыйык жерлери кайсылар?


5. Манжылы-Ата мазары кайда жайгашкан?


6.Шах-Фазил күмбөзү кайда жайгашкан?


7. Шах- Фазил күмбөзү эмнеден салынган?


8. Сулайман тоосунун боорунда эмне жайгашкан?


9. Бабур-Хандын ак үйү кайдан табылган?


10. Сулайман тоосунун узундугу жана туурасы канча чакырым (км) болот?