Кыргызча   Русский"КИЧИ МЕКЕНИМ"

СҮЙЛӨШҮҮГӨ КӨҢҮЛ БУРУП УГАЛЫ

КУРБУЛАРЫБЫЗ МЕНЕН КАЙТАЛАП КӨРҮП, МАШЫГАЛЫ