Кыргызча   Русский



СҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

СПОРТ - ДЕН СООЛУКТУН БУЛАГЫ



Өзүңдү текшер:

Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
. . , , , .

Колдонулуучу сөздөр: эжем, боулинг ойногону бардык, Биз дем алыш күндөрү, Атам, ынтымактуу, Менин , жана байкем болуп, абдан , үй булөм, эс алууга чыгабыз, апам