Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.
Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Мүчөнү туура улап, сүйлөмдү окугула.
Каникул убагында бал жана кыздар жаныбарлар көрүү үчүн зоопаркка барышат. Бул жаныбарлар Кыргызстан коруктар жашашат. Жаратылыш ар кандай жаныбарлардын түрү бай.

2-сүрөт. Мүчөнү туура улап, сүйлөмдү окугула.
Бул сүрөт жаныбарлардын балдары ойноп жатышат. Ар кимиси өзү иши менен алек. Жакында жаныбарлардын ортосунда спорт мелдеш болот. Ошондуктан алар абдан даярданып жатышат.

Колдонулуучу сөздөр: дар, тук, ды, нө, дын, нүн, тө, ында