Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү кантип аталат?


Уӊгуга уланып жаӊы маанини билдирген сөздү пайда кылган мүчөлөр кантип аталат?


Бул сөздөргө туура мүчө улап жаз: билим…, жөндөм


Бул сөздөргө туура мүчө улап жаз: бой…, оору…


Сүйлөмдүн туура котормосун тап:
На моем окне растут красивые цветы.


Макалды улагыла: Көп окусаң, ……… болосуң.


Сүйлөмдү толукта: Кыздар күн сайын апаларына ……… …..


Сүйлөмдү толукта: Мен үйдүн таза жана …….. болуп турушун каалайм.


Ырдын саптарын толукта:
Кандай жумуш болбосун, баштайбыз …….. менен.


Көп билиш үчүн эмне кылыш керек?


«Беш таш» - кыргыздын улуттук оюнун көбүнчө кимдер ойношот?


Оюнду эмне менен ойношот?


Мындай оюнду кайда ойношот?


Сүйлөмдү толукта:
Оюнга катышкандардын бир тарабынан бирөө колундагы таштарды …. чачат


Сүйлөмдү толукта:
Жакшы кыздар жана балдар ата-энесин ……