Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кайсынысы сөз айкашы?


Сан атооч+зат атооч болгон сөз айкашы кайсы?


Сын атооч+зат атооч болгон сөз айкашы кайсы?


Зат атооч+зат атооч болгон сөз айкашы кайсы?


Туура которгула.
Выдающиеся личности Кыргызстана.