Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Күлкү-ден соолуктун мүлкү

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

 Өзүңдү текшер!
«Күлкү – ден соолуктун мүлкү» тасмасы

КатаТуураБулар 2-класстын окуучулары.
КатаТуураБул мектептин чоң залы.
КатаТуураКыз эженин ролун аткарды.
КатаТуураБала бурчка турган жок.
КатаТуураЖакшы доктур экен.
КатаТуураАпа ооруп келди.
КатаТуураАпа отургучка отурду.
КатаТуураКүлкү ден соолукка пайдалуу.