Кыргызча   РусскийЫРДЫ УГУП, ОКУП ЖАТТАП АЛАЛЫ.

ОБОНУН ҮЙРӨНҮП, ЧОГУУ ЫРДАЙЛЫ.

 

Кыргыз калкым

                                                (обондуу ыр)

Кемер кур, кемсел өтүк, ак калпагы,
Кээ бирөө билбейт жүрөт анын баркын.
Элинен белги берип тааныштырган,
Киймиңден кагылайын, кыргыз калкым.
    Кайырма:
Кыргыз калкым, кыргыз калкым,
Киймиңден кагылайын, кыргыз калкым.

Үйүнө конок келсе жүзү жарык,
Кой союп, сыйлай билет ата - салтын.
Кызытып кымыз берип, май жегизген,
Пейлиңден кагылайын, кыргыз калкым.
Кайырма:
Кыргыз калкым, кыргыз калкым,
Пейлиңден кагылайын, кыргыз калкым.