Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кыргыз тилинде канча жак бар?


Сүйлөмдү толукта.
«____ сейил бакта сейилдейбиз».


Ар бир жактын эмнелери болот?


Сөздүн мүчөсүн туура улаштыр.
Сиздер мугалим….


Сөздүн мүчөсүн туура улаштыр.
Биз окуучу….


Диалогдо, кимдер сүйлөшүп жатышат?


Диалогдо, апа айылдан эмне алып келди?


Сүйлөмдү толукта.
. ….айылым тоодо жайгашкан.


Шекер айылы кайда жайгашкан?


Бишкек Кыргызстандын кайсы жеринде жайгашкан?


Кыргызстанда канча шаар бар?


Ырдын сабын толукта.
Өмүр өзү ушундай,
Өрөпкүгөн неме экен.
Элесимде турасың,
Жылдызданып кең _____ !

Кыргыздын кайсы белгилүү жазуучусу Шекер айылында туулган?


Сүйлөмдү толукта.
Мен …… мекеним менен сыймыктанам!