Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 10 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

ДЫЙКАН МЕНЕН АЮУ

Дыйкан менен аюу ортоктошуп чамгыр айдашат.

Чамгыр абдан чоң болот.

Дыйкан чамгырды бөлдү.

Дыйкан чамгырдын тамырын алды.

Аюу болсо жалбырагын алды.

Аюу чамгырды жеп көрдү.

Анын таттуу экенин эми билди.
 

Кийинки жылы дыйкан жерди айдады.

Ага кара буудай септи.

Аюу буудайдын тамырын алгысы келди.

Ага дыйкан макул болду.

Дыйкан кара буудайдын данын алды.

Аюу сабагын алды.

Аюу дагы алданды.

 

Өзүңдү текшер!

ДЫЙКАН МЕНЕН АЮУ

     Дыйкан менен аюу ортоктошуп чамгыр айдашат. Чамгыр абдан чоң болот. Дыйкан чамгырды бөлдү. Дыйкан чамгырдын тамырын алды. Аюу болсо жалбырагын алды. Аюу чамгырды жеп көрдү. Анын таттуу экенин эми билди.
      Кийинки жылы дыйкан жерди айдады. Ага кара буудай септи. Аюу буудайдын тамырын алгысы келди. Ага дыйкан макул болду. Дыйкан кара буудайдын данын алды. Аюу сабагын алды. Аюу дагы алданды.