Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

 "КУРМАНЖАН ДАТКА" МУЛЬТФИЛЬМ

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Курманжан Датка» мультфильми

КатаТуураАтчан Даткага жакшы кабар угузат.
КатаТуураДатка баласына жөнөйт.
КатаТуураБаласын өлүм жазасынан куткарат.,
КатаТуураБаласынан кечирим сурабайт.
КатаТуураЭне баласына " Ажалга тике кара" деп айтат.