Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кыргыз тилинде кайсы мүчөлөр этиштин терс формасын билдирет?


Сүйлөмдү толукта: Дария, бөбөгүңдү ур…


Сүйлөмдү толукта: Балдар, гүлдөрдү үз….


Жылдын суук мезгили кайсы?


Байчечекей гүлү жылдын кайсы мезгилинде өсөт?


Нооруз майрамы кайсы жылдын мезгилинде болот?


Нооруз майрамында кайсы кыргыздын улуттук тамагын жасашат?


“Нооруз” – деген сөз эмнени билдирет?


Диалогдо кимдер сүйлөшүп жатышат?


Кандай сыйкырдуу сөздөрдү билесиң?


Көлдүн ичинде эмне бар?


Көлдүн жээгинде эмне бар?


Дүйнөдө ар кандай кесиптер бар? Алар:


Төмөнкү сөздөрдө кайсы тамга түшүп калган: а…, ча.., ме…? (яма, пыль, родинка)


Сиздин ата…дын туулган күнү качан?
Сүйлөмдү толукта.