Кыргызча   Русский


ТЕСТ


БИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!
3 жактын бирине таандык болгон мүчө кандай аталат?
ТЕСТ


Жекелик санда турган сөздү тап.


Көптүк сандын мүчөсү кайсы?


Мектептин багында ар кандай гүлдөрдү …………….


Сүйлөмдү толукта.
Бардыгынан сүйүктүү биздин ата-эне.....


Адатта мен эрте …..


Сүйлөмдү толукта. Ар убакта ..... билимдүү болушубузду чын көңүлү менен тиледи.


Балдар кайсы улуттук оюнду жакшы көрүшөт?


Аудиоуктуруу эмне жөнүндө?


Аудиоуктурууда кимдер сүйлөшүп жатышат?


Күн тартибин кайдан түзгөн?


Эжеси эмне кылып жатат?


Топ таш оюнду эмне менен ойношот?


Туулган күндө кандай болот?


Адатта туулган күнгө кимдерди чакырышат?