Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кыргыз тилиндеги жөндөмө, жак, чак таандык мүчөлөр кандай мүчөлөр деп аталат.?


Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр кандай сөз жасашпайт?


Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сүйлөмдөгү сөздөрдү эмне кылганды гана жардам берет?


Сүйлөмдү толукта: Апам …… жуурат.


Тойлордо колго сууну адатта ким куят?


Суулукту кайсы ийинге илет?


Колун жууп жаткан адам кандай тилектерди айтат?


Текстте, үйгө келген конокко көрсөтүлгөн сыйдын бири кайсы?


«Менин жакшы көргөн тамагым» диалогддо кимдер сүйлөшүп жатат?


Сүйлөмдү толукта:
Мен болсо пияз, картөшкө ачып, чарчы кылып майда …….


Диалогдо курбулар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат?


Аркан тартыш кандай оюн?


«Аркан тартыш» оюнду кайда ойношот?


«Кыргыз калкым» ыры эмне жөнүндө?


«Кыргыз калкым» ырда кандай ата - салтты сакташат?