Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Сөздөрдүн жакталышы

 

Кыргыз тилинде

3 жак бар.

 

 

1-жак

2-жак

3-жак

Мен (я)

Сен (ты)

Сиз (вы)

(сылык (вежливая) форма)

Ал (он,она)

 

Ар бир жактын жекелик жана көптүк түрү болот.

 

 

Жекелик сан

Единственное число

Көптүк сан

Множественное число

1-жак

Мен (я)

Биз (мы)

2-жак

 

Сен (ты)

Сиз (вы)

Силер (вы)

Сиздер (вы)

3-жак

Ал (он, она)

Алар (они)

 

 

Ар бир жактын өзүнө тиешелүү мүчөлөрү болот.

 

 

Жекелик сан

Көптүк сан

1-жак

Мен 

- мын

Биз

 

-быз

2-жак

 

Сен

Сиз

 

- сыӊ

- сыз

 

Силер

Сиздер

 

-сыӊар

-сыздар

3-жак

Ал

 

-

Алар

 

-лар

 

 

Сөздөрдү туура жактаганга үйрөнөлү!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жекелик сан

Көптүк сан

1-жак

Мен

бала

окуучу

мугалим

күлүк

 

-мын

-мун

-мин

-мүн

Биз

бала

окуучу

мугалим

күлүк

-быз

-буз

-биз

-бүз

2-жак

 

Сен

бала

окуучу

мугалим

күлүк

 

- сыӊ

- суӊ

- сиӊ

- сүӊ

Силер

бала

окуучу

мугалим

күлүк

 

- сыӊар

- суӊар

- сиӊер

- сүӊөр

Сиз 

бала

окуучу

мугалим

күлүк

 

- сыз

- суз

- сиз

- сүз

 

Сиздер

бала

окуучу

мугалим

күлүк

 

- сыздар

- суздар

- сиздер

- сүздөр

3-жак

Ал

бала

окуучу

мугалим

күлүк

-

Алар

бала

окуучу

мугалим

күлүк

-

 

 

 

           

 

 

 Өзүӊдү текшер!


Жекелик санда:Мен кыргызстандык…


Сен кыргызстандык…


Сиз кыргызстандык…
Көптүк санда:


Биз кыргызстандык..


Силер кыргызстандык…

Сиздер кыргызстандык…