Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!

 ТЕСТ


Кайсынысы сөз айкашы?


Сын атооч+зат атооч болгон сөз айкашы кайсы?


Зат атооч+сын атооч болгон сөз айкашы кайсы?


Зат атооч+зат атооч болгон сөз айкашы кайсы?


Туура которгула.
Целебные воды Кыргызстана