Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

"БОЗ ҮЙ"

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!

КатаТуураБоз үйдү биздин ата-бабаларыбыз ойлоп табышкан.
КатаТуураБиз боз үйдүн ички жасалгасын көрдүк.
КатаТуураБоз үйдүн ууктары, керегелери темир экен.
КатаТуураБоз үй жыгачтан, кийизден жасалган.
КатаТуураБоз үйдүн түндүгү жана эшиги бар.
КатаТуураЭшик чийден жасалган.
КатаТуураБоз үйдүн эр жана эпчи жагы бар
КатаТуураЭпчи жагында эркектердин буюмдары коюлат.
КатаТуураБоз үйдүн төрүндө килем илинип турат
КатаТуураБоз үйдө ээр турат, ал ат жабдыктарына кирет.
КатаТуураКереге-уукта беш түрдүү жаныбардын терилери илинген
КатаТуураСандыктын үстүндө эч нерсе жок.
КатаТуураТуш кийизде калпак менен жоолук илинип турат.
КатаТуураБоз үйдө кумган, комуз, камчы бар.
КатаТуураКуржун бир көздүү, аяк кап эки көздүү болот.
КатаТуураБоз үйдүн чачысы жашыл, сары түстө экен
КатаТуураКерегенин сыртынан туурдук , ууктун сыртынан үзүк жабылат.
КатаТуураБоз үйдүн боолоруна жабык баш, уук тизгич, кереге чий кирет.
КатаТуураБоз үйдө жууркандар жыйылган.
КатаТуураСоку, сок билек чыгдандын артында турат.
КатаТуураЭшик жапкыч кийизден жасалат.