Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 10 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

ЖАШЫЛ АПТЕКА

Токойдун арасынан, же талаадан жашыл аптекаларды көрөсүңөр.

Койчу баштыкчасы деген отоо чөптү көргөнүңөр бардыр.

Анын уругу үч бурч баштыкчанын ичинде болот.

Ошол отоо чөптүн урук баштыгында өтө баалуу дары бар.

Андан жасалган дары кандын көп агып кетишин токтотот, кансыратпайт.

Өзүңдү текшер!

ЖАШЫЛ АПТЕКА

    Токойдун арасынан, же талаадан жашыл аптекаларды көрөсүңөр. Койчу баштыкчасы деген отоо чөптү көргөнүңөр бардыр. Анын уругу үч бурч баштыкчанын ичинде болот. Ошол отоо чөптүн урук баштыгында өтө баалуу дары бар. Андан жасалган дары кандын көп агып кетишин токтотот, кансыратпайт.