Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 10 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

КОРУКТАР

Аскалуу тоолорубуздан илбирстерди, сүлөөсүндөрдү, ак тырмактуу күрөң аюуларды көрөбүз.

Адырлардан, токойлордон кекиликтерди, чилдерди, кыргоолдорду, каракур, улар, көгүчкөндөрдү көрөсүң.
 

Республикабыздын аймагында жапайы жаныбарлардын, канаттуулардын тукумун көбөйтүү максатында бир катар атайын коруктар түзүлгөн.

Тескей Ала-Тоосундагы капчыгайлар, Жети-Өгүздүн тоолору жаныбарлардын коругуна айландырылган.

Өзүңдү текшер!

КОРУКТАР

    Аскалуу тоолорубуздан илбирстерди, сүлөөсүндөрдү, ак тырмактуу күрөң аюуларды көрөбүз. Адырлардан, токойлордон кекиликтерди, чилдерди, кыргоолдорду, каракур, улар, көгүчкөндөрдү көрөсүң.
    Республикабыздын аймагында жапайы жаныбарлардын, канаттуулардын тукумун көбөйтүү максатында бир катар атайын коруктар түзүлгөн. Тескей Ала-Тоосундагы капчыгайлар, Жети-Өгүздүн тоолору жаныбарлардын коругуна айландырылган.