Кыргызча   РусскийЫРДЫ УГУП, ОКУП ЖАТТАП АЛАЛЫ.

ОБОНУН ҮЙРӨНҮП, ЧОГУУ ЫРДАЙЛЫ.

Жылмаюу

Кыргызчалаган Кыялбек Урманбетов

 

Жылмаюудан жарк этип асман,

Жылмаюудан күн желеси жаркын келет.

Досторго күлкүӊдү бир чачсаӊ,

Көп жолу ал кайта сага кайтып келет.

 

(Кайырма:)

Дал ошондо үмүт бар,

Бийлеп кирсе булуттар,

Чегирткелер кылкыякчы баштанат да,

Көл-дарыя кашкаят,

Мөл булактан башталат,

А достугуӊ жылмаюудан башталат да!

 

Күн бир эле койсо жылмайып,

Шолоктогон жамгыр ыры басылат да,

Айлана ойгонот нурданып,

Токой жашыл алаканын шатырата…

 

(Кайырма:)

Дал ошондо үмүт бар,

Бийлеп кирсе булуттар,

Чегирткелер кылкыякчы баштанат да,

Көл-дарыя кашкаят,

Мөл булактан башталат,

А достугуӊ жылмаюудан башталат да!

 

Жылмаюудан баары жылынат,

Тоодой пил да, кичинекей үлүл дагы.

Күлкүгө жер шары жыбырап,

Жылдыздана жарык болсун түнүӊ дагы!

 

(Кайырма:)

Дал ошондо үмүт бар,

Бийлеп кирсе булуттар,

Чегирткелер кылкыякчы баштанат да,

Көл-дарыя кашкаят,

Мөл булактан башталат,

А достугуӊ жылмаюудан башталат да!

 

 

Улыбка

Музыка Владимира Шаинского,

слова Михаила Пляцковского.

 

От улыбки хмурый день светлей,

От улыбки в небе радуга проснется...

Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется.

 

(Припев:)

И тогда наверняка,

Вдруг запляшут облака,

И кузнечик запиликает на скрипке...

С голубого ручейка

Начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки.

 

От улыбки солнечной одной

Перестанет плакать самый грустный дождик.

Сонный лес простится с тишиной

И захлопает в зеленые ладоши.

 

(Припев:)

И тогда наверняка,

Вдруг запляшут облака,

И кузнечик запиликает на скрипке...

С голубого ручейка

Начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки.

 

От улыбки станет всем теплей -

И слону и даже маленькой улитке...

Так пускай повсюду на земле,

Будто лампочки, включаются улыбки!

 

(Припев:)

И тогда наверняка,

Вдруг запляшут облака,

И кузнечик запиликает на скрипке...

С голубого ручейка

Начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки.