Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Манасчы Саякбай Каралаев

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Кичинекей манасчы

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Кичинекей комузчу

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Манасчы Саякбай Каралаев» тасмасы

КатаТуураС. Каралаев « Манасты» жаттап айтат.
КатаТуураҮнү уккулуктуу.
КатаТуураКолунда комузу бар.
КатаТуураБаш кийимчен.
КатаТуураМузыканын коштоосунда айтты.«Кичинекей манасчы» тасмасы

КатаТуураБала 2-класстын окуучусу.
КатаТуура Ал « Манасты» класстын ичинде айтты.
КатаТуураАртында көп окуучу турат.
КатаТуура« Манасты» жатка айтты.
КатаТуураГалстук тагынган.