Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Бишкек шаары

Нарын шаары

Жалал-Абад шаары

Ош шаары

Кара-Балта шаары

Токмок шаары

Талас шаары

Чолпон – Ата шаары

Балыкчы шаары

Баткен шаары

 Тест.


1. Баткен – ............. мекени.


2. Кара-Балтада .......... жайгашкан.


3.Токмокто ........... бар.
Өзүңдү текшер:

1. Кыргызстандын борбору шаары.

2. Жаңгак токою кайсы шаарда жайгашкан? .

3. Ош шаарында жайгашкан.

4. Манас атабыздын Талас шаарында орун алган.

5. Балыкчы шаарында шамал болот.

6. Чолпон-Ата шаарында эс алуучулар көп болот.

Колдонулуучу сөздөр: жайында , Бишкек , Жалал-Абад, каттуу , Сулайман тоо, күмбөзү