Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Ата-бабаларыбыздын даанышмандыгы

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Ата-бабаларыбыздын даанышмандыгы» тасмасы боюнча

КатаТуураБоз үйдү колдонуу ыңгайсыз.
КатаТуураБоз үйдү ташып жүрүү оңой.
КатаТуураБоз үй бекем эмес.
КатаТуураКөчмөн элге ылайыктуу.
КатаТуураБоз үйдүн бурчтарына терс энергетика топтолот.
КатаТуураБоз үйдө уктоо – ден соолукка пайдалуу.
КатаТуураАны жасоодо ырым - жырымдар колдонулбайт.
КатаТуураБашка мамлекеттерге алып кетилип жатат.
КатаТуураАзыркы мезгилде боз үйдү жасаган кишилер жок.