Кыргызча   Русский

ЖАҢЫ СӨЗДӨРДҮ ҮЙРӨНӨЛҮ!

Кыргызча Орусча Аудио
аалам вселенная

абайлоо быть осторожным

агуу течь

агат течет

адал чистый

адамзат человечество

адатынча по привычке

аёо жалеть

алмаштыруу менять

акыры наконец

атайын специально

ачылуу открыться

аяктоо заканчивать

алыс далеко

алыстан издалека

 Өзүңдү текшер!

Дедушка Нурбека приехал издалека.
Нурбектин чоң атасы …….. келди.Кыргызча Орусча Аудио
аңгеме рассказ

 

башкы главный

 

баш тартуу отказ

 

бейбаш озорник

 

бүрсүгүнү послезавтра

 

аба воздух

 

аба-ырайы погода

 

азыр сейчас

 

азырынча пока, сейчас

 

айт скажи

 

ак кайың береза

 

бейтапкана поликлиника

 

оорукана больница

 

дарыкана аптека

 

 Өзүңдү текшер!

Послезавтра погода будет хорошей.
…………. аба-ырайы жакшы болот.Кыргызча Орусча Аудио
алмаштыруу заменять

алып жүрүү носить

алып келүү принести

алып кетүү унести

аракеттенүү стараться

Ата журт Отечество

Ата мекеним моя Родина

ата мекендик отечественный

атак слава

аяр осторожно

байкоо наблюдать

байланыштуу в связи

борбор центр

баяндоо рассказывать

бир нече несколько

бирөө кто-то

 Өзүңдү текшер!

Я горжусь своей Родиной!
Мен өзүмдүн ……….. менен сыймыктанам!Кыргызча Орусча Аудио
бул жакка сюда

дароо быстро, моментально

дене-тарбия физкультура

дем алуу дышать

дем алыш күн выходной день

дөң холм

дурус правильно

дүйнө мир

жасалгалоо украшать

жашыруу спрятать

желек флаг

 Өзүңдү текшер!Кыргызча Орусча Аудио
жергиликтүү местный
журт народ
заман время, эпоха
ийилүү гнуться, сгибаться
илүү вешать
калыс справедливый
кам көрүү заботиться
түшүм урожай
кызылча свекла
коон дыня
ашкабак тыква
бадыраң огурец

 Өзүңдү текшер!