Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Этиштин терс формасы. – ба мүчөсү

Этиштин терс формасы  
-ба оку+ба, жаз+ба
-бе кел+бе, бер+бе
-бо кой+бо, ойно+бо
-бө көр+бө,  күл+бө
-па ук+па, чык+па
-пе жетиш+пе, кет+пе
-пө күт+пө, сүрт+ пө


Өзүӊдү текшер!

Төмөнку этиштерди терс формасына кой

Этиштин формасы
   
жур отур
сындыр жатта
чарча ал
кор кара
ук иште
сыйла эмне кылып жатат?