Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Токтогул Сатылганов

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Тоголок Молдо

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Курманжан Датка

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Токтогул Сатылганов» тасмасы

КатаТуураТоктогул Сибирден келатканы.
КатаТуураБир жылдан бери жолдо.
КатаТуураАл - жазуучу.
КатаТуураЫрларында чындык айтылган.
КатаТуураАкыры Ысык - Көлгө келди.«Тоголок Молдо» тасмасы

КатаТуураЧоң апа жаргылчак тартып отурат.
КатаТуураАтчандар айылга келишти.
КатаТуураКедей ырчы акынга карай ырдайт.
КатаТуураТоголок Молдо арданбайт.
КатаТуураТоголок Молдо комуз менен жооп берет.«Курманжан Датка» тасмасы

КатаТуураАтчан киши аттан түштү.
КатаТуураКолунда мылтыгы бар.
КатаТуураКурманжан Даткага кат берет.
КатаТуураСот Камчыбекке өкүм чыгарды.
КатаТуураКурманжан Датка баласын куткарууга макул болду.
КатаТуураБаласынан кечирим сурады.
КатаТуураКурманжан Датка ыйлайт.
КатаТуураБаласын качырат.