Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 1-сүрөт

Чымчык балапан тамак алып келди. Балапан уя отурушат.

Колдонулуучу сөздөр: - дарына, -да, -дар
2-сүрөт

Эки дос күн сайын жолугуп, жаңылык бири-бирине айтып беришет. Кээде кыял жөнүндө сүйлөшүшөт.

Колдонулуучу сөздөр: - дары, -дарды