Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүӊдү текшер!

Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыӊ?

Алар кантип жасалат?

 1-сүрөт
Керектүү мүчөнү ула.

Сый коноктор келгенде, кыргыздар бешбармак жасашат. Бул чуйгун тамак-аш деп саналат. Эт өзүнчө бышырып, майда турап, кесме колго жасап, баарын аралаштырып шорпо- куюшат. Андан кийин чык да кошот.

Колдонулуучу сөздөр: -ти, сун, -ни, -ты