Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Сөз айкашы

 Сөз айкашы эки же андан көп сөздөрдөн куралат. Ал сөздөр ар кандай маанидеги сөздөрдөн болот. Бири негизги маанини билдирсе, калганы анын маанисин толуктап, тактап турат.

 

 Мисалы: керемет жерлер, кооз имарат, эки боз үй, 2016-жылы, эс алууга бардым, жайында келишет.

 

 Негизги сөздөр жерлер, имарат, боз үй, жыл,  бардым. келишет.

 Ал эми кандай жерлер? кандай имарат? канча боз үй? канчанчы жылы? эмне үчүн бардым? качан келишет? деген суроого жооп берген керемет, кооз, эки, 2016-, эс алууга, жайында деген сөздөр негизги сөздөргө багынып турушат.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Өзүӊдү текшер!
Сөз айкаштарын туура түзөлү.