Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 10 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

ДАГЫ МЫКТЫ ОКУЙМ

Биздин мектептин мыкты окуучулары жайкы каникулду көңүлдүү өткөрүштү.

Жаңы окуу жылына жаңы күч менен киришти.

Менин жолдошторум Арсланбап жана Кара-Алмадагы  лагерлерде дем алышты.

Мен да лагерде болдум, ага башка аймактардан да көп балдар келишти.

Жаӊы достор менен тааныштым.

Кат жазышып турууга даректерибизди алмаштык.

Мектебиме белек кылып кооз таштарды алып келдим.

Жаңы окуу жылында да терең билим алууга аракеттенем.

Быйыл дагы мыкты окуйм.

 

Өзүңдү текшер!

ДАГЫ МЫКТЫ ОКУЙМ

    Биздин мектептин мыкты окуучулары жайкы каникулду көңүлдүү өткөрүштү. Жаңы окуу жылына жаңы күч менен киришти. Менин жолдошторум Арсланбап жана Кара-Алмадагы  лагерлерде дем алышты. Мен да лагерде болдум, ага башка аймактардан да көп балдар келишти. Жаӊы достор менен тааныштым. Кат жазышып турууга даректерибизди алмаштык. Мектебиме белек кылып кооз таштарды алып келдим. Жаңы окуу жылында да терең билим алууга аракеттенем. Быйыл дагы мыкты окуйм.