Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Кыргыз тилиндеги затты билдирген сөздөр 3 жактын бирине таандык болуп өзгөрүп айтылат. Жекелик санда жана көптүк санда. Ар биринин өзүнө тиешелүү мүчөсү болот.

Жекелик сан

1-жак

Менин

атым, үйүм, мектебим, өлкөм

2-жак

Сенин

атыӊ, үйүӊ, мектебиӊ, өлкөӊ

 

Сиздин

атыӊыз, үйүӊүз, мектебиӊиз, өлкөӊүз

3-жак

Анын

аты, үйү, мектеби, өлкөсү

Көптүк сан

1-жак

Биздин

атыбыз, үйүбүз, мектебибиз, өлкөбүз

2-жак

Силердин

атыӊар, үйүӊөр, мектебиӊер, өлкөӊөр

 

Сиздердин

атыӊыздар, үйүӊүздөр, мектебиӊиздер, өлкөӊүздөр

3-жак

Алардын

аты, үйү, мектеби, өлкөсү

 

Сөздөрдү таандык кылып туура жактайлы.Өзүӊдү текшер!
Сөздөрдү таандык кылып туура жактайлы.