Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 Өзүңдү текшер:
Мүчөлөрдү туура улагыла.

Айгүл өзүнүн бөлмө сабак жасап отурат. Үстөлдүн үстүндө китеп, дептер сызгыч, сүрөт, боек жана карапада гүл турат. Айгүл жомок окуп отурат. Анын апа жумушта, бирок кечинде келип үй тапшырмасын текшерет.

Колдонулуучу сөздөр: -сы, -сүндө, -лер, -тер