Саламатсызбы, апа!

Здравствуйте, бабушка!
Саламатчылык, балам!

Здравствуй, сынок!
Сизге жардам керекпи?

Вам нужна помощь?


Ооба, балам. Мен кызымдын үйүн таппай жатам.

Да, сынок. Не могу найти квартиру дочки.


Дареги кандай?

Какой адрес?
Кызым Байтик баатыр көчөсүндөгү 63-үйдүн 7 батиринде турат.

Дочка живёт по улице Байтик баатыра дом №63 квартира 7.
Мен сизге ал үйдү көрсөтүп бере алам.

Я могу показать вам этот дом.


Сиз конокко келе жатасызбы?

Вы в гости приехали?


Ооба, балам. Алмалуу айылынан келе жатам.

Да, сынок. Я с села Алмалуу приехала.


Айылдан алма алып келе жаткам.
Сен да ооз тий!

Из села яблоко принесла.
Ты тоже попробуй!


Ырахмат, апа! Аябай таттуу экен.

Спасибо, бабушка! Очень вкусно.
Сага ырахмат балам!
Дениӊ сак, өмүрлүү бол!

Тебе спасибо, сынок!
Будь здоров, живи долго!