Кыргызча   РусскийСҮЙЛӨШҮҮ

СҮЙЛӨШҮҮГӨ КӨҢҮЛ БУРУП УГАЛЫ

КУРБУЛАРЫБЫЗ МЕНЕН КАЙТАЛАП КӨРҮП, МАШЫГАЛЫ

Биздин үйдө тоту куш жашайт. Бирок мага булбул жагат.

В нашем доме живет попугай, но мне больше нравится соловей.