Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Суусундуктар

 

Өзүӊдү текшер!

1. Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыӊ?

2. Алар кантип жасалат?

 1-сүрөт


Маанисине дал келген сөздөрдү танда.
Улуттук суусундуктарга эмнелер кирет?


Маанисине дал келген сөздөрдү танда.
Шоро, бозо, чалап, максым, жарма эмнеден жасалат?


Бул суусундуктар денсоолук ….... абдан пайдалуу.


Бул суусундуктар ....... ичкен балдар акылдуу, эстүү, жароокер адам болушат.