Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Кийизден шуру жасоо

 

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Кийизден чач байлагыч жасоо

 

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Кийизден шуру жасоо» сабагы

КатаТуураЖүндө зыян заттар бар.
КатаТуураКласста бир бала отурат.
КатаТуураКийиз менен жип бир оролот.
КатаТуураЖүндүн өңү кызыл.
КатаТуураЖүндү ысык сууга салабыз.
КатаТуураЖипти үч каттайбыз.
КатаТуураКолго билерик жасайбыз.
КатаТуураЭлайымга сонун жарашты.
КатаТуура8 шарик жасашты.Өзүңдү текшер!
«Кийизден чач байлагыч жасоо» сабагы

КатаТуураКийизден роза гүлүн жасашат.
КатаТуураАлгач розанын желектерин жасашат.
КатаТуураЖелектерди бүктөйбүз.
КатаТуураЖип менен байлайбыз.
КатаТуураЖалбырак менен гүлдү тигебиз.
КатаТуураЧач байлагычты Сымбатка такты.
КатаТуураМугалимдин аты Бурма.